Kellik Sağlık Sorunlarının Habercisi Olabilir

Kellik Sağlık Sorunlarının Habercisi Olabilir

kel kililer hangi hastalıklara yakalanırBazı durumlar, koşullar ya da alışkanlıklarınız koroner kalp hastalığı (KKH) riskini artırabilir. Koroner kalp hastalığında genetiğin değiştirilemez risk faktörleri vardır. hipertansiyon, yüksek kolesterol seviyeleri, obezite, diyabet, hareketsiz yaşam, kötü beslenme ve stresin ise değiştirilebilir risk faktörleri vardır. Kalp hastalığı için değiştirilebilir ve değiştirilemez risk faktörleri yıllardır biliniyor, ancak 2014’de yapılan bir araştırmanın sonucuna göre kelliğin de bu faktörlere eklenebileceğini açıkladı: Tokyo üniversitesinde 37 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre kelliği olan kişilerin %32 sinde koroner kalp hastalıklarına rastlanmış. Araştırmada kellik (alopesi) sorunu olan kişilerin; hiperinsülinemi, insülin direnci, metabolik sendrom risklerinin de arttığı sonucuna varıldığını gözlemlediler, bu kişilerde yüksek kolesterol- trigliserit seviyesi ve yüksek tansiyon (kan basıncı) riskinin arttığına dair bulgular olduğunu da belirtti.

 

 

Hastalık Riski Kellik Seviyesi İle Doğru Orantılı

50 yaş altı koroner arter hastalıkları erkeklerde kadınlardan daha sık görülmektedir. Üstelik ülkemiz 50 yaş altı ölümcül kalp krizlerinde 22 Avrupa ülkesi arasında birinci sırada yer almaktadır. (EUROASPIRE III çalışması verilerine göre) Sadece bir risk faktörü koroner kalp hastalığı riskinizi iki katına çıkarırken 3 veya daha fazla risk faktörüne sahipseniz koroner kalp hastalığı riskiniz on katından fazla artış gösterebilir. Tüm bu araştırma sonuçlarının 50 yaş altı ve kellik sorunu yaşayan erkeklerin, kardiyovasküler hastalıkların erken tanısı için kardiyolojik muayeneye daha fazla önem vermeleri gerektiğine işaret ettiğini belirtti.

Add Your Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank
blank